Implant unitari

Si només et falta una dent.

Implants dentals

Si et falten dues o més dents.

Rehabilitació oral completa

Si et falten totes les dents d’un maxil·lar.

Implants Zigomàtics

Quan no hi ha os.

Implants guiats per ordinador

Cirurgia guiada o implants dissenyats per ordinador.