Tel: 972 574 549  |  Horari: Dill-Div: 08:00 - 22:00 | Diss: 09:00 - 14:00
SEDACIÓ

SEDACIÓ CONSCIENT

Què és la sedació conscient?

La sedació conscient és un estat de sedació de la consciència , mèdicament controlat, que durant la intervenció manté al pacient sense dolor, sense tensió ni ansietat, però que li permet donar resposta a estímuls físics o ordres verbals.

La realitza un anestesiòleg (metge especialista en Anestesiologia i Reanimació) canalitzant una via venosa al braç, a través de la qual s’administra la medicació.

Durant la intervenció es monitoritzen les constants vitals, el que permet adequar la profunditat de sedació i mantenir el temps que sigui necessari. És una tècnica altament segura.

Quins són els avantatges de la sedació conscient?

• Eliminar l’estrés.

• Millor control del dolor posterior a la intervenció.

• Facilita intervencions de llarga durada.

• L’efecte de la sedació dura el mateix que la intervenció. El pacient es recupera de forma ràpida i sense dolor. No recordarà la intervenció o potser tindrà un vague record.

Per quins pacients està indicada la sedació conscient?
Requisits per sotmetre a una sedació conscient